مقالات تخصصی

Shear Strength of Dry Joints in Precast UHPC Segmental Bridges: Experimental and Theoretical Research

مقاومت برشی اتصالات خشک در اجزا پیش ساخته UHPC

تومان 45,000تومان 360,000

مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی برجِ یک پل تحت بار باد

تومان 35,000تومان 280,000
Mitigating Pedestrian Bridge Motions Using a Deployable Autonomous Control System

کاهش حرکات پل عابر پیاده با استفاده از یک سیستم کنترل مستقل قابل گسترش

تومان 35,000تومان 355,000

ضرایب تنظیم انحراف برای شکنندگی پل های box-girder کالیفرنیا با تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک

تومان 32,000تومان 240,000
Smart Radar Sensor Network for Bridge Displacement Monitoring

شبکه حسگر رادار هوشمند برای مانیتورینگ جا به جایی پل

تومان 30,000تومان 220,000
Proposed Input Energy-Based Damage Index for RC Bridge Piers

شاخص خرابی پیشنهادی مبتنی بر انرژی ورودی برای پایه های پل های بتن مسلح

تومان 60,000تومان 480,000

روش شناسایی خسارت real-time پل با استفاده از اندازه گیری فشار و شیب در زمان وجود تغییرات دمایی

تومان 30,000تومان 215,000
Ultimate Behavior of Stud Connections within Haunches

رفتار نهایی اتصالات گل میخ های داخل هانچ

تومان 30,000تومان 290,000
Girder–Deck Interface: Partial Debonding, Deck Replacement,and Composite Action

رابط تیر-عرشه: debonding جزئی ، جایگزینی عرشه ، و عمل مرکب

تومان 33,000تومان 395,000

تست نمونه و طراحی بهینه مفصل در یک پل قوس گل آفتابگردان

تومان 36,000تومان 330,000

تأثیرات توزیع دما بر رفتار ناشی از دما در اتصالات برشی UHPC بر پل با تیر های بتنی پیش ساخته تحکیم شده

تومان 35,000تومان 320,000

بررسی تجربی بر رفتار خستگی برشی در تیر های بتن مسلح  با خاموت های خوردگی

تومان 34,000تومان 249,000
© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس