تست بار استاتیکی شمع‌ها

تست بار استاتیکی (SLT) با اندازه گیری مستقیم جابه‌جایی نوک شمع در پاسخ به اعمال فیزیکی یک بار آزمایشی، انجام می‌شود. این پایه‌ای ترین نوع تست بارگذاری در شمع‌ها می‌باشد و به عنوان مبنای عملکرد شمع در نظر گرفته می‌شود. این آزمایش با باری بین  100 تا 12000 کیلونیوتون انجام می‌شود. تست بار استاتیکی ممکن است به صورت یکی از حالت‌های زیر اعمال شود:

  • فشاری
  • جانبی
  • کششی( برای مثال آپلیفت)

در تست بار استاتیکی معمولا بار از طریق یک جک که بر یک تیر عکس‌العملی، عمل می‌کند اعمال می‌شود که این تیر توسط یا توسط یک سیستم انکر نگه داشته شده و یا در مقابل یک جرم عکس العملی کشیده می‌شود. (وزن مرده)

سیستم انکوریج ممکن است به صورت انکرهای کابلی یا شمع‌های عکس‌العملی به زمین متصل شده باشد تا مقاومت کششی لازم را تامین کند. بار اسمی آزمایش معمولا برحسب آیین نامه مورد استفاده در چند گام وارد می‌شود و یا اینکه مشخصات آزمایش بارگذاری برای یک پروژه مشخص به صورت سفارشی تهیه می‌شود. باری که در هر گام اضافه می‌شود برای یک مدت مشخص و یا تا زمانی که نرخ جابه‌جایی شمع کمتر از یک مقدار اسمی باشد، ثابت نگه داشته می‌شود.

روش‌های بارگذاری استاتیکی برای همه انواع شمع‌ها، در خشکی و در دریا، قابل پیاده سازی است. این آزمایش را می‌توان هم بر روی شمع ها اصلی و هم شمع های نمونه مخصوص آزمایش، انجام داد. شمع‌های نمونه مشخصا برای قرارگیری تحت آزمایش‌های بارگذاری ساخته می‌شوند و به همین سبب آنقدر تحت بار قرار می‌گیرند تا دچار خرابی شوند و به اصطلاح fail کنند. اما آزمایش بارگذاری بر روی شمع‌هایی که با هدف به کارگیری در پروژه تولید شده اند، به حصول اطمینان از اینکه شمع ها تحت بار بهره برداری یا بار طراحی عملکرد مطلوبی داشته  باشند، محدود می‌شود. به علاوه‌ یک مقدار اضافه بار تا معلوم شود که شمع مقداری ظرفیت ذخیره دارد.

روند انجام آزمایش

بارگذاری با استفاده از یک جک هیدرولیکی کالبیره شده انجام می‌شود و هرجا که به یک سلول بار کالیبره شده نیاز باشد، بار را اندازه می‌گیرد. در حین انجام تست بار استاتیکی، اندازه‌گیری مستقیم جابه‌جایی شمع تحت بار اعمال شده با قرائت دیفلکتومترهایی (جابه‌جایی سنج‌ها- گیج های عددی که تا 0.01  میلی‌متر را قرائت می‌کنند) انجام می‌شود که روی صفحات مرجع شیشه‌ای که به سرشمع‌ها چسبیده‌اند، قرار گرفته‌اند. دیفلکتومتر‌ها توسط تیرهای مرجعی  که در فاصله معینی از شمع مورد آزمایش و یا هر نقطه عکس العمل دیگری قرار گرفته اند، نگه داشته می شوند.

با وجود اینکه تست بار استاتیکی معمولا به عنوان یکی از قابل اعتمادترین تست‌های بارگذاری برای یک شمع یا گروه شمع‌ها به حساب می‌آید، باید توجه کرد که حتما اثرات برهم کنشی به حداقل به برسند. این بر هم کنش‌ها ممکن است بین شمع مورد آزمایش و سیستم‌های انکوریج (مهاری) و یا بین سیستم اندازه‌گیری و نقاط عکس العملی باشد. به همین سبب، باید انجام تست طبق دستورالعمل‌های تعیین شده و با دقت انجام شود.

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس