سپ (SAP)

سپ (SAP)

دوره طراحی انواع سقف و دال
ورکشاپ تخصصی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیر خطی به روش های Modal Pushover و Adaptive Pushover
© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس