محصولات آموزشی

محصولات آموزشی

ورکشاپ نکات طراحی لرزه ای اتصالات فولادی و مهاربند های واگرا

ورکشاپ تخصصی نکاتی پیرامون طراحی لرزه ای اتصالات فولادی و مهاربند های واگرا (EBF)

نکات اجرایی سیستم های دال مجوف

ورکشاپ تخصصی نکات اجرایی سیستم های دال مجوف به همراه بررسی پروژه های انجام شده

تومان
ورکشاپ مدلسازی، تحلیل و طراحی میراگر های اصطکاکی

ورکشاپ تخصصی مدلسازی، تحلیل و طراحی میراگر های اصطکاکی

160,000 تومان
تحلیل پوش اور - سیستم قاب مهاربندی واگرا

ورکشاپ تخصصی مدلسازی، تحلیل پوش اور (استاتیکی غیر خطی) و طراحی سیستم EBF (مهاربند واگرا)

تومان

ورکشاپ تخصصی مدلسازی و تحلیل میانقاب ها در نرم افزار SAP و Perform و ETABS

ورکشاپ مدلسازی گود با سیستم نیلینگ

ورکشاپ تخصصی مدلسازی گود با نیلینگ در نرم افزار آباکوس (ABAQUS)

80,000 تومان100,000 تومان
ورکشاپ تخصصی محاسبه شاخص خسارت

ورکشاپ تخصصی محاسبه شاخص خسارت (Damage Index)

دوره طراحی سقف های عرشه فولادی و کامپوزیت

ورکشاپ تخصصی طراحی سقف های عرشه فولادی و کامپوزیت +نکات طراحی

100,000 تومان120,000 تومان
روش های نوین تحلیل استاتیکی غیر خطی

ورکشاپ تخصصی روش های نوین تحلیل استاتیکی غیر خطی به روش های Modal Pushover و Adaptive Pushover

تحلیل دینامیکی سازه های زیر زمینی

ورکشاپ تخصصی تحلیل دینامیکی سازه های زیر زمینی

100,000 تومان120,000 تومان
ورکشاپ خرابی پیش رونده

ورکشاپ تخصصی تحلیل خرابی پیش رونده

فلیم آموزش تحلیل خطر لرزه ای

فیلم دوره تحلیل خطر لرزه ای

270,000 تومان300,000 تومان
© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس