میراگرهای لرزه ای- میراگر اصطکاکی

میراگر لرزه‌ای اصطکاکی چیست؟

از میراگرهای لرزه ای در مستهلک کردن نوسانات یک ساختمان در هنگام زلزله استفاده می شود. انواع زیادی میراگر برای ساختمان ها وجود دارد، و میرایی از طریق اصطکاک یکی از کارآمدترین روش های اتلاف انرژی لرزه‌ای است. میراگر اصطکاکی بر اساس اصول یک میراگر کلمب یا میراگر اصطکاکی عمل می‌کند و انرژی جنبشی را از طریق اصطکاک به حرارت تبدیل می کند.

میراگرها به ساختمان اجازه می دهند تا به صورت الاستیک حرکت کنند و انرژی زلزله را اتلاف می کنند. این به نوبه خود موجب صرفه جویی قابل توجهی می شود به گونه ای که المان های سازه ای می توانند برای صرفه جویی در هزینه بهینه سازی شوند. این عناصر به گونه ای طراحی می شوند که قبل از اینکه المان های سازه ای تسلیم شوند، میراگرهای اصطکاکی به عنوان یک فیوز قابل استفاده مجدد (بدون نیاز به تعویض پس از زلزله) عمل کنند که همزمان انرژی را اتلاف می کنند. با انجام این کار ، ساختمان قادر به تحمل یک زلزله بدون تحمیل خسارت قابل توجهی به سازه آن است.

میراگرهای Ten-Co در کشش و فشار و همچنین در ضربه دارای رفتار یکسان هستند و این امر باعث می شود که مدلسازی و طراحی میراگرهای اصطکاکی ساده شود. این میراگرهای می توانند به یک بادبند متصل شوند تا یک بادبند تسلیم شونده مهارشده (YRB) ایجاد شود، به دلیل اینکه میراگر ten-co نیرو را محدود می کند، در نتیجه هر دو حالت تسلیم و کمانش را کنترل می کند. آن ها تقریبا می توانند در هر پروژه ای استفاده شوند و این امر اعمال مفاهیم پیشرفته مهندسی زلزله در طراحی ساختمان های معمول را ساده میکند.

طراحی میراگرهای اصطکاکی

میراگرهای اصطکاکی معمولا مستقیما در نرم افزارهای طراحی سازه مدل می شوند یا به طور مستقیم (با یک حلقه هیسترزیس مستطیلی) یا به طور رایج تر به عنوان یک المان تسلیم شونده ساختگی. دو خروجی اصلی طراحی سازه عبارتند از بار و جابجایی مورد نیاز لغزش. با استفاده از این دو پارامتر، Quaketek می تواند میراگرهای مختلف با محدوده از0.5 kip (2kN)  تا 350 kips (1500kN) در هر میراگر را با جابجایی های معمولاً بین 0.5 inches (12mm) و 12 inches (300 mm) فراهم کند. با اتصال موازی میراگرها، می توان نیروهای بزرگتری تا (6000Kn) 1400 kips ایجاد کرد.

میراگرها را می توان برای کاربردهای داخلی یا خارجی طراحی کرد زیرا  کار تمام شده برای محیط های مختلف قابل تنظیم است.

طراحی پایدار

مسئولیت اجتماعی

با گسترش مناطق شهری و افزایش جمعیت در مناطق لرزه ای، جوامع ما و بنابراین ساختمان ها باید تاب آوری بیشتری داشته باشند. زلزله در شهرهای بزرگ و یا در نزدیکی آنها بارها و بارها نشان داده است که حتی اگر ساختمان ها فروریزش نکنند، ساختمانهای آسیب دیده باعث آواره شدن مردم و گاهی بی خانمان شدن آن ها می شود.  فقیرترین اعضای جامعه غالباً بیشتر تحت تأثیر حوادث لرزه ای قرار دارند و به احتمال کمی دارای شبکه های ایمنی مانند بیمه زلزله یا توانایی ترک منطقه آسیب دیده هستند. اصل فعلی جلوگیری ازفروریزش از طریق انعطاف پذیری، به سادگی غیرقابل تحمل است!

کم هزینه بودن و سهولت استفاده از میراگرهای اصطکاکی، به دولت ها و جوامع اجازه می دهد تا همزمان تاب آوری و مسئولیت زیست محیطی جوامع را بهبود بخشند.

محیط زیست

اتلاف انرژی لرزه ای از طریق استفاده از بخش های بزرگ انعطاف پذیر بسیار ناکارآمدو بی فایده است. تولید فولاد 4 تن C02 در هر تن فولاد تولید شده آزاد می کند و بتن حتی بیشتر آلاینده است، بنابراین ما باید در استفاده از این مصالح مسئول باشیم. هر تن صرفه جویی در مصالح با استفاده از میراگرها برای اتلاف انرژی به جای مصالح بیشتر برای سخت کردن اعضا، مستقیماً به نفع محیط زیست است.

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس