آموزش تخصصی تحلیل خرابی پیش رونده

آموزش تخصصی تحلیل خرابی پیش رونده در نرم افزار های SAP 2000 و  Perform 3D

 

در این ورکشاپ تحلیل خرابی پیش رونده در نرم افزار های SAP 2000 و  Perform 3D توسط مهندس کسری ناصری در موسسه عمران زاگرس ارائه می شود.

 

توجه :پس از انجام مراحل خرید، ایمیلی حاوی جزییات فیلم ورکشاپ و فعالسازی پلیر، برای شما ارسال می شود.

 

 

برای اطلاعات بیشتر صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید و یا با پشتیبانی تماس بگیرید.

 

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس