Base Connection Design for Steel Structures – Design Guide 1

Base Connection Design for Steel Structures – Design Guide 1

این سومین ویرایش AISC Design Guide 1 است. اولین نسخه در سال 1990 با عنوان Column Base Plates توسط J.T. DeWolf و D.T. Ricker انتشار یافت. نسخه دوم در سال 2006 با عنوان Base Plate and Anchor Rod Design توسط J.M. Fisher و L.A. Kloiber منتشر شد.
این نسخه سوم محتوای نسخه های قبلی را ترکیب و به روز می کند و در عین حال پوشش خیلی بهتری در رابطه با مطالب مربوط به طراحی اتصال پایه ارائه می دهد.

در نسخه جدید بخش هایی اضافه شده است؛

3 فصل درباره ی رابطه بین ساختار و اتصالات پایه .

اضافه شدن فصل 5 مربوط به طراحی اتصال پایه تعبیه شده.

اضافه شدن فصل 6 که بر طراحی لرزه ای اتصالات پایه تمرکز دارد.

و افزودن ضمیمه های C و D، که راهنمایی در مورد شبیه سازی و نمایش اتصالات پایه ارائه می دهد.

در این نسخه همچنین، تعداد مثال های طراحی به به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

برای دانلود رایگان این راهنمای طراحی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

Base Connection Design for Steel Structures – Design Guide 1

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس