برگزاری مجمع عمومی سالانه نظام مهندسی استان تهران

برگزاری مجمع عمومی سالانه نظام مهندسی استان تهران

بدین‌وسیله از کلیه اعضا محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دعوت می‌نماید در جلسه عمومی عادی سالانه (نوبت اول) سازمان که در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/11/18 در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس: شهرک غرب خیابان مهستان، پلاک 10، طبقه 5 سالن کنفرانس برگزار می‌شود، با در دست داشتن کارت عضویت معتبر سازمان حضور به هم رسانند. لازم به ذکر است آگهی های دعوت به برگزاری مجامع عمومی که در تاریخ های 1401/06/13، 1401/07/10، 1401/07/16 که در روزنامه ایران چاپ گردیده، ابطال می گردد.

دستور جلسه:
 1. استقرار هیئت‌رئیسه موقت سنی و انتخاب هیئت‌رئیسه اصلی مجمع
 2. ارائه گزارش عملکرد سال 1398 هیئت‌مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
 3. ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1398/12/29
 4. ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1398)
 5. بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1398/12/29
 6. ارائه گزارش عملکرد سال 1399 هیئت‌مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
 7. ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 30/12/1399
 8. ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1399)
 9. بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1399/12/30
 10. حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان مربوط به سال 1400
 11. حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان مربوط به سال 1400
 12. حق‌الزحمه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس سازمان استان مربوط به سال 1400
 13. حق‌الزحمه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان مربوط به سال 1400
 14. پاداش بازرس مربوط به سال 1400
 15. حق‌الزحمه اعضای شورای انتظامی سازمان استان مربوط به سال 1400
 16. اتخاذ تصمیم درخصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن در سال 1400
الف. تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی در سال 1400
ب. تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا مربوط به سال 1400
 1. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1400
 2. ارائه گزارش عملکرد سال 1400 هیئت‌مدیره و اعلام نظر نسبت به آن
 3. ارائه گزارش صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1400/12/29
 4. ارائه گزارش بازرسان سازمان استان (عملکرد سال 1400)
 5. بررسی و تصویب صورت‌های مالی عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به سال 1400/12/29
 6. حقوق و مزایای ماهانه رئیس سازمان استان مربوط به سال 1401
 7. حق‌الزحمه خزانه‌دار سازمان استان مربوط به سال 1401
 8. حق‌الزحمه اعضای هیئت‌رئیسه به‌جز رئیس سازمان استان مربوط به سال 1401
 9. حق‌الزحمه اعضای اصلی هیئت‌مدیره به‌جز رئیس و خزانه‌دار سازمان مربوط به سال 1401
 10. پاداش بازرس مربوط به سال 1401
 11. حق‌الزحمه اعضای شورای انتظامی سازمان استان مربوط به سال 1401
 12. اتخاذ تصمیم درخصوص منابع درآمد سازمان استان برای تأمین هزینه‌های آن در سال 1401
الف. تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی در سال 1401
ب. تعیین و تصویب سایر منابع درآمد سازمان استان مطابق ماده 37 قانون و سایر مقررات لازم‌الاجرا در سال 1401
 1. بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره برای سال 1401
 2. تعیین تعداد مجامع فوق‌العاده مطابق بند ب و تبصره 1 ماده 53 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 3. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان
در صورت عدم حصول اکثریت لازم، مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) ساعت 14 روز چهار‌شنبه مورخ 1401/11/26 به آدرس بزرگراه همت، تالار اصلی مرکز همایشهای بین المللی برج میلاد تهران، برگزار می‌شود.

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس