راهنمای بهسازی و تعمیر در محل برای پل های فولادی (Guidelines for Field Repairs and Retrofits of Steel Bridges G14.2—2023)

تشخیص سریع خرابی های رایج در پل های فولادی همواره یکی از چالش های مهم برای مهندسین پل بوده است.  برای حل این مشکل آشتو و کمیته ملی پل های فولادی آمریکا،راهنمای بهسازی و تعمیر پل های فولادی در محل را ارائه داده اند.

این راهنما شامل روش ها و دیتیل های بهسازی و بازسازی پل ها و همینطور توصیه هایی برای نگه داری و بازرسی از پل های فولادی است. همچنین اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خرابی پل های فولادی در آن شرح داده شده است.

AASHTO Publication Code: NSBAFRR-1
Format: PDF
Category: Guide
Applicable Groups: Fabricator, Contractor, Owner, Engineer
Description: G14.2-2023 provides guidance and strategies related to the most common forms of damage in steel bridges and options for repair. It includes repair procedures, detailing techniques, maintenance recommendations, inspection recommendations and preservation actions to repair and retrofit damaged steel bridges.

برای دانلود رایگان راهنمای

Guidelines for Field Repairs and Retrofits of Steel Bridge

بر روی لینک زیر کلیک کنید.

Download Guideline

اگر علاقمند هستید طراحی، ارزیابی و بهسازی پل های فولادی و بتنی را به صورت حرفه ای بیاموزید، این دوره ارزشمند را از دست ندهید.

دوره جامع طراحی، ارزیابی و بهسازی پل های فولادی و بتنی به همراه آموزش CSI Bridge

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس