تصویب بیمه مهندسان بعد از چند دهه

تصویب قانون بیمه مهندسان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان : بند مرتبط با بیمه مهندسان در شورای نگهبان تایید شد که پس‌از تاییدیه نهایی این مصوبه، بیمه مهندسان بدون هیچ‌گونه مشکلی در قالب برنامه هفتم ابلاغ خواهد شد.

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  با اشاره به اینکه بیمه مهندسان نظام مهندسی پس‌از سه دهه، سال 1402 در صحن مجلس به تصویب رسید، گفت: بیمه مهندسان در سال‌های اخیر یکی از مطالبات قدیمی جامعه مهندسی کشور بود و این موضوع به‌دلیل اهمیت ویژه آن برای جامعه مهندسی به موازات موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی با همت رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس در سال گذشته (چهارشنبه 1402/09/01) تصویب و در قالب برنامه توسعه هفتم ابلاغ و اجرایی می‌شود و با توجه به تصویب بودجه برای اجرای بیمه مهندسان، برای اجرای این قانون هیچ مانع اجرایی وجود ندارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره تأخیر در ابلاغ این قانون، اضافه کرد: بند مرتبط با بیمه مهندسان مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است اما به‌دلیل اینکه با چند موضوع دیگر از مفاد برنامه هفتم مورد ابهام، شورای محترم نگهبان بوده که به مجلس مجدد بازگشت و پس از رفع اشکالات آن موضوعات، دوباره به شورای نگهبان ارسال شد؛ پس‌از تأیید شورای نگهبان قانون بیمه مهندسان در قالب برنامه هفتم ابلاغ خواهد شد.

دوره طراحی اتصالات

© کپی رایت 1398 - عمران زاگرس